Tasarım Özellikleri

Dijital ve analog modlarda çalışabilme
Programlanabilir akış konfigürasyonları
0 ile 10 ml/dakika'dan 0-100 l/dakika'ya kadarki akış aralıkları için modeller sunar 
1.000 psig (70 bar) maksimum basınç
256 üniteye kadar çoklama yeteneği (RS-485 opsiyonu ile) 
10 farklı gaza kadar kalibrasyon verisini hafızada saklayabilir
Toplayıcı toplam gaz miktarını gösterir
Yüksek ve düşük gaz akışı için alarm limitleri
256 gaza kadar dönüşüm faktörleri
Optimum kontrol yanıt için otomatik ayar fonksiyonu
Self diagnostik testleri