SITA Science Line T100

Download

SITA Science Line T100

sita t100 science line ile ilgili görsel sonucu

 

Kullanım Alanları
• Ar-Ge çalışmalarında yüzey aktif maddelerin kinetiğinin analiz edilmesi
• Referans ve limit değerlerle karşılaştırılarak kalite kontolü
• Ölçüm ve analiz çalışmalarının otomasyonu
•Geniş aralıktaki kabarcık ömrü sayesinde, yüzey aktif içeren sıvıların geniş konsantrasyonunun geniş bir aralıkta ölçümü

 

 

Yüzey gerilimi ölçüm değerlerinin ölçüldüğü, karşılaştırıldığı ve dokümentasyonunun yapıldığı bazı örnek uygulamalar
• Parça ve tekstil temizliği
• Parça ve tekstil temizlemede,  yıkama ve durulama proseslerini optimize etme
• Galvanik endüstride ıslatıcı madde konsantrasyonunun belirlenmesi
• Ofsset baskıda izopropil alkol konsantrasyonunun izlenmesi
• Mürekkep üretiminde kalite kontrolü

 

 

AUTO-Mod 
Dinamik yüzey gerilimini ayarlanabilir kabarcık ömrü aralığı üzerinden ölçme. Yüzey aktif maddelerin ıslatma davranışının karakterizasyonu ve kimyasalların yanı sıra süreçlerin rahat analizi. 

ONLINE-Mod 
Proses sıvılarının sürekli izlenmesi ve sıvıların yüzey geriliminin sıcaklık bağımlılığının belirlenmesi. 

SINGLE-Mod 
Sürecin sürfaktan konsantrasyonunun güvenilir kontrolü için, önceden belirlenmiş kabarcık ömründe, tek bir yüzey gerilim değerinin hızlı ölçümünü gerçekleştirir

 

sita, sita türkiye, tensiyometre, sita proline t15, sita  T100,  t100, t100, sita türkiye temsilcisi, yüzey gerilimi, konsantrasyon eğrisi, dinamik yüzey gerilimi, ofset baskı yüzey gerilimi, ofset baskı, mürekkep üretimi, kalite kontrol, kabarcık ömrü, mürekkep yüzey gerilimi, boya yüzey gerilimi, sita, sita türkiye, sita türkiye temsilicisi, sita temsilcilik, sita distributor, sita distribütör, dynotester, sita dynotester, sita dynotester+, sita t15, sita yüzey gerilim ölçüm cihazı, sita tensiyometre, tensiyometre, kabarcık ölçüm metodu, yüzey gerilimi, sıvıların yüzey gerilimi, proses izleme, konsantrasyon izleme, sürfaktan konsantrasyonu, yüzey aktif madde konsantrasyonu, kabarcık basıncı yöntemi, kabarcık basıncı tensiyometresi, mobil tensiyometre, optik tensiyometre, yüzey gerilimi ölçüm cihazı, yüzey gerginliği ölçüm cihazı, yüzey gerilim ölçer, yüzey gerilim testi, yüzey gerginliği testi