Biyogaz Çalışmaları İçin Kullanılan Laboratuvar Cihazları

 

Biyogaz arastirmalariniz ve tesisiniz icin en dogru secim  

Organik atıklarınızdan daha iyi kar elde etmenin yolu, atığın biyometan potansiyelini değerlendirmektir.
Bioprocess Control marka, AMPTS® model Otomatik Metan Potansiyeli Test Sistemleri, en yüksek miktarda metan üretmek için en uygun substratı veya karışımı taramanıza ve seçmenize olanak tanır. Farklı ön arıtma alternatifleri arasında seçim yapmanızı ve anaerobik sindirim prosesleri için kullanılan katkı maddelerine olan ihtiyacı değerlendirmenizi sağlar. Bu Otomatik Metan Potansiyeli Test Sistemleri, hacimsel gaz ölçümlerine dayanmaktadır. İnsan hatasını ve iş yükünü en aza indirir. AMPTS II® Otomatik Metan Potansiyeli Test Sistemleri analitik kesinliği ve doğruluğu yüksek sistemlerdir, veri örnekleme, hesaplama ve sunumu standartlaştırır.
Çeşitli boyutlarda ve konfigürasyonlardaki Bioprocess Control marka μFlow®, BioReactor Simulator® ve anaerobik reaktörlerimiz, laboratuvar ölçekli ve küçük pilot ölçekli anaerobik sindirim sürecinizin continuous işlemlerini simüle etmek için gerekli test platformlarını kolayca kurmanıza olanak tanır.


 
Cihazlarımız için en yaygın biyogaz uygulamaları:
 
Biyokimyasal Metan Potansiyeli (BMP) testi
Spesifik Metan Aktivite (SMA) testi
Artık Gaz Potansiyeli (RGP) testi
Substrat inhibisyon testleri
Anaerobik biyobozunurluk deneyleri
Anaerobik sindirim süreçlerinin sürekli işleyişinin simülasyonu


Bioprocess Control AMPTS® II Light Otomatik Metan Potansiyeli Test Sistemi

 

AMPTS® II Light, AMPTS® II'nin kardeş ürünüdür. Biyogaz çalışmalarında substratları seçerken ve fiyatlandırırken proses mühendisleri ve tesis operatörleri için tercih edilen araçtır. Cihaz, az sayıda örnek için biyokimyasal metan potansiyelini (BMP), artık gaz potansiyelini (RGP) ve aynı zamanda anaerobik biyobozunurluğu ve spesifik metanojenik aktivite (SMA) testlerini analiz etmek için kullanılır. Sistem tamamen otomatiktir ve Alman VDI 4630 standartlari tarafindan önerilmektedir

Devamı >

Bioprocess Control AMPTS® II Otomatik Metan Potansiyeli Test Sistemi

 

AMPTS® II Otomatik Metan Potansiyeli Test Sistemi, anaerobik batch fermantasyon testlerini yapmak için bilim adamları ve mühendisler tarafından tercih edilen analitik sistemlerdir. Cihaz anaerobik batch  fermantasyon deneylerinin yanı sıra Biyokimyasal Metan Potansiyeli (BMP) testleri, anaerobik biyobozunurluk çalışmaları, Spesifik Metan Aktivite (SMA) testleri, biyokimyasal hidrojen potansiyeli analizi gibi çalışmalar için de kullanılır. Sistem tamamen otomatiktir ve Alman VDI 4630 standartlari tarafindan önerilmektedir

Devamı >

Bioprocess Control BPC® BioReactor Simülatörü

 

BPC® BioReactor Simülatorü (BRS), sürekli bir çalışma modunda anaerobik fermantasyon süreçlerini simüle etmek için kullanılan bir sistemdir. Sahada veya uzaktan çalıştırılan simülatör, biyogaz üretimi için potansiyel bir hammaddenin ne kadar uygun olduğu hakkında bilgi vermek, belirli bir hammadde için uygun organik yükleme oranını veya tutma süresini tanımlayarak, uygun besleme programlarını tasarlayarlamaktadır.

Devamı >

Bioprocess Control Gas Endeavour

 

Gas Endeavour®, fermantasyon süreçlerinden her türlü gaz üretimi veya tüketimi için düşük gaz hacmini ve akışını doğru ve hassas bir şekilde ölçmek için tasarlanmıştır. Tamamen entegre ve otomatik olan Gas Endeavour®, analiz yaparken zamandan ve işçilikten tasarruf ederek verimli araştırma ve daha karlı üretimi sağlamaktadır. Hayvan beslenmesi, atık su, etanol fermantasyonu, hidrojen üretimi, biyolojik olarak parçalanabilirlik analizi, sera gazı emisyonları, mikrobiyal kolonilerin değerlendirilmesi ve daha fazlası dahil olmak üzere araştırma ve endüstriyel uygulamalar için mükemmel bir analitik araçtır.

Devamı >